Đăng ký   |   Đăng nhập   |   Hướng dẫn đăng sản phẩm
    Danh mục
DOMOSAP
DOMOSAP
Tên thuốc: DOMOSAP
Thuộc loại: Bệnh về gan
DOMOSAP<span style="color: rgb(255, 0, 0);"<strongDOMOSAP</strong</span Hỗ trợ điều trị chức năng gan: Vi&ecirc;m gan, vi&ecirc;m gan virus, gan nhiễm mỡ, xơ gan...DOMOSAP
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Coâng thöùc : Moãi vieân chöùa

Cao cardus marianus   ....................................... 100,0 mg

 (töông ñöông vôùi 70mg Silymarin, 30mg Silybin )

Vitamin B 1 (Thiamin nitrat) .................................... 4,0 mg

Vitamin B 2 (Riboflavin) ......................................... 4,0 mg

Vitamin B 5 (Calci panthothenat) .............................. 8,0 mg

Vitamin B 6 (Pyridoxin hydroclorid) ........................... 4,0 mg

Vitamin PP (Nicotinamid) .................................... 12,0 mg                                

 
Chæ ñònh :

Roái loaïn tieâu hoaù, keùm aên, suy nhöôïc cô theå.

Hoã trôï ñieàu trò chöùc naêng gan nhö : vieâm gan, vieâm gan virus, gan nhieãm môõ, xô gan.

Caùc tröôøng hôïp tröùng caù, muïn nhoït, dò öùng maõn tính.

Taêng cöôøng chöùc naêng giaûi ñoäc gan trong caùc tröôøng hôïp söû duïng hoùa chaát, thuoác khaùng sinh, thuoác chöõa beänh khaùc.

Hoã trôï ñieàu trò trong vieâm daây thaàn kinh, vieâm ña daây thaàn kinh.

Beänh nhaân trong thôøi kyø nhieãm beänh, sau phaãu thuaät nhieãm truøng hoaëc oám keùo daøi.

 
Trình bay :

Væ 5 vieân, hoäp 12 væ; Chai 100 vieân.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM
Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo,Q.Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 754 1749 - Fax: (84.8) 754 1750
Email: 
info@dongnampharma.com.vndongnampharma@vnn.vn
Website: 
www.dongnampharma.com.vn

Các loại khác:
1. Cà gai leo || 2. COMPOUND GLYCYRRHIZIN INJECTION (CGI) || 3. Nhuận Gan Thiên Ân || 4. Diệp hạ châu || 5. Tomagin || 6. Plunat || 7. Thiên Dược Ích Can || 8. Thảo Can Phương || 9. Bobina || 10. Ursa S || 11. Boganic || 12. VG-5 || 13. Zeffix || 14. HAMEGA || 15. Silymax || 16. Linh Can Khang || 17. Arginin || 18. Entecavir || 19. Nagantec || 20. Enteclud || 21. Dương can linh || 22. Livolin-H || 23. LIVER KING || 24. ACTISSO || 25. VICTRON || 26. ANTIHEB || 27. NAFASERA || 28. DOMELA || 29. FUDTENO || 30. DOADEFO || 31. FUDALL || 32. DOCYCLOS || 33. Lamivudine || 34. TRÀ RÂU NGÔ || 35. Giải độc gan || 36. KINGPHARPHYMA || 37. Tarvinin || 38. Nam dược giải độc || 39. Liversafe || 40. Carmanus || 41. Traly Bình Can || 42. Bedipa || 43. NAM DƯỢC GIẢI RƯỢU || 44. TRÀ HÒA TAN ACTISÔ || 45. Fenlinat || 46. Nagytec || 47. TIÊU ĐỘC HOÀN || 48. Trarginin || 49. HEXYLTAB || 50. DIỆP HẠ CHÂU || 51. Chophytin || 52. DIỆP HẠ CHÂU || 53. ARTISONIC || 54. Giải độc gan Xuân Quang viên hoàn || 55. Ất can ninh || 56. Chobil || 57. Choliver || 58. D-A-R || 59. Liverbil || 60. Vidocenol || 61. Vidoganic || 62. VOSKYO || 63. Diệp Hạ Châu || 64. Nadygan || 65. Giải độc gan Xuân Quang || 66. Actiso || 67. Bavegan || 68. VIXZOL || 69. Cyna phytol || 70. Baraclude || 71. Lamivudin || 72. New liboton || 73. Lamzidivir || 74. Ladoactiso || 75. Thuốc uống Actiso || 76. DƯỠNG CAN – NT || 77. Pudermen || 78. DOMOSAP
Danh sách các thuốc khác
   |    thuoc nam chua soi than    |    Tiểu đường    |    Viêm gan    |    Cây thuốc nam    |    Bảo Kỳ Nam thuốc nam    |    Thẩm mỹ viện Hoa Kỳ    |   
- Các thông tin về thuốc trên chothuoc24h chỉ mang tính chất tham khảo, Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chothuoc24h - Mang đến cho bạn SỨC KHỎE – HẠNH PHÚC – THÀNH CÔNG
- Giấy phép số: 32/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và truyền thông
- Email:QuangCao@ChoThuoc24h.Com, info@ChoThuoc24H.Net, ChoThuoc24h